Introductie Bestuurs­verslag

Voorwoord Raad van Bestuur

Duurzame energie van iedereen. Niet langer duurzame energie vóór iedereen. Wij hebben in 2017 onze missie aangepast. De energiewereld schudt namelijk op zijn grondvesten. De oude, alwetende energiemonopolisten die fossiele kilowatturen, joules en kubieke meters afleverden bij hun ‘aansluitingen’ zijn niet meer. In de plaats daarvan komt de mens centraal te staan, die steeds meer de touwtjes in handen heeft van zijn energie­voorziening. In het kleine woordje ‘van’ in plaats van ‘voor’ schuilt een wereld van verschil, waaraan wij bijdragen met innovatieve producten en diensten.

In de energietransitie gaat het vanzelfsprekend om de overgang van fossiele bronnen naar duurzame en hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en aardwarmte. Om mensen die zelf hun energie produceren, gebruiken, opslaan en delen. Om duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken, duurzame warmte, en andere energievoorzieningen in kantoren en huizen, slimme lantaarnpalen in onze steden en dorpen, elektrificatie van de warmtevraag bij de industrie. Gezien de grote rol van innovatie in de energietransitie komen er ongetwijfeld nog ontwikkelingen aan waarvan wij nu nog geen weet hebben, maar die wel belangrijk worden voor de energie van iedereen. Vandaar dat wij investeren in vernieuwende bedrijven in binnen- en buitenland, zoals Jedlix, LichtBlick, Next Kraftwerke, ONZO, Peeeks, Quby en Triggi (met de nieuwe merknaam Olisto).

Mensen worden, onder andere door digitalisatie, de spin in hun eigen ‘smart sustainable energieweb’, als slimme aanbieder en gebruiker in één. Net als bij het internet is gebeurd, worden er in en rond en op het huis, in de wijk, in de stad, in het land allerlei energie-hubs aan elkaar geknoopt. De kleine productiecapaciteit bij mensen thuis, maar ook de grote duurzame productie­faciliteiten op zee en op land. De aansturing van de energiestromen verschuift van centraal naar decentraal. Om dit democratische systeem echt goed te laten werken, moet opslag van elektriciteit een grote stap verder gebracht worden, zodat er ook energie voor de klant beschikbaar is bij onvoldoende duurzaam aanbod.

Voor Eneco Groep is er al jaren maar één weg vooruit: voorop lopen in de verandering. Daarbij houden wij de focus gericht op onze klanten: zij moeten alle diensten en producten beschikbaar hebben die ze nodig hebben. Dit geldt voor consumenten voor bijvoorbeeld hun verwarming en verlichting, maar ook voor ondernemingen waarvoor veel energie essentieel is voor hun bedrijfsvoering. Een van onze oplossingen voor zakelijke klanten is hun energiebehoefte te koppelen aan een duurzame productiefaciliteit. Voorbeelden zijn windmolens specifiek voor Nederlandse Spoorwegen en Royal Schiphol Group en de verbinding van onze biomassacentrale met duurzame stoomlevering aan AkzoNobel.

Eneco Groep ontwikkelt zich in hoog tempo tot een energieservice­bedrijf dat naast de klant staat en de klant met innovatieve producten en diensten helpt te verduurzamen. De fascinerende reis naar die duurzame bestemming kunnen we enkel samen maken met onze partners. Met onze particuliere en zakelijke klanten, leveranciers, maatschappelijke partners, de bedrijven waarin wij participeren, onze aandeelhouders en zeker onze medewerkers in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Samen zijn wij Eneco Groep en maken we onze missie waar.

Onze interne transitie loopt min of meer parallel aan de energietransitie. Ruim tien jaar geleden stapten wij als een van de eerste energiebedrijven over op een duurzame en innovatieve koers. In 2017 hebben we weer mooie en grote stappen kunnen zetten. De financiële resultaten zijn uitstekend. Daarbij zijn we trots op belangrijke resultaten, zoals het verwerven van een belang van 50% in het Duitse IT- en energiebedrijf LichtBlick, de overname van Eni België, het aandeel van 25% dat Renault kocht in ons bedrijf Jedlix, onze rol in de Smart City-ontwikkelingen in Scheveningen en drie nieuwe diensten op het platform van slimme thermostaat Toon, waaronder de Verspillingschecker. De klantevredenheid bleef hoog (7,6), net als de alignment van de medewerkers met de strategische doelen van de onderneming (78%). U vindt daarover veel meer in dit jaarverslag.

‘Verduurzaming wordt belangrijk voor de economie’

Jeroen de Haas
CEO Eneco Groep
Lees meer

De veranderingen in de energiemarkt buitelen over elkaar heen. Dat vraagt om snelle besluiten die meer decentraal binnen onze organisatie genomen worden. Daarom hebben we na de splitsing van Eneco Holding in Eneco Groep en Stedin Groep onze topstructuur aangepast. Er is een Strategic Board ingesteld, met specifieke focusgebieden (transformatie, groei, klant, operational excellence, finance, en HR).

Medio 2017 begon een consultatieproces onder de aandeelhoudende gemeenten over hun toekomstig aandeelhouderschap. Eind oktober werd bekend dat een meerderheid van de gemeenten Eneco Groep wil privatiseren. De positie van Eneco Groep is vanaf het begin helder geweest. Wij begrijpen dat de meerderheid van de aandeelhouders wil privatiseren en werken graag samen met blijvende en vertrekkende aandeelhouders aan een optimale uitkomst voor alle belanghebbenden. Een marktconforme opbrengst voor de aandeelhouders, garanties voor voortzetting van de duurzame koers en continuïteit van de onderneming staan daarbij voor ons centraal.

Wie onze nieuwe aandeelhouders worden is uiteraard van vitaal belang voor onze ambitie om het leven van zoveel mogelijk mensen te verduurzamen. De energietransitie zet in volle vaart door. Eneco Groep wil, kan en blijft inzetten op een leidende rol, geheel volgens onze aangescherpte missie: duurzame energie van iedereen.

Jeroen de Haas

Chief Executive Officer

Eneco Groep en haar merken

Eneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: duurzame energie van iedereen. Op die manier kunnen mensen zelf de regie nemen over energie. Met onze consistente koers zijn we koploper op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Nationaal en internationaal bieden we met slimme producten en diensten toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven. En we leveren een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie. Wij zijn actief in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Deelnemingen1

LichtBlick is een toonaangevende aanbieder van duurzame energie op de Duitse consumentenmarkt.

Peeeks vindt en ontsluit flexibiliteit voor elektriciteits­bedrijven, zodat energie­systemen optimaal kunnen presteren.

Greenchoice, leverancier van duurzame energie aan bedrijven en huishoudens.

Nerdalize ontwikkelt cloud-boxen voor duurzame verwarming in huis.

Nextkraftwerke is de operator en aanbieder van een grote Virtual Power Plant, dat werkt als een netwerk van kleinere bronnen.

ONZO is een data analytics softwarebedrijf dat een platform heeft ontwikkeld dat op basis van door slimme meters gegenereerde data en ‘connected’ apparaten zoals slimme thermostaten het energie­verbruik van huishoudelijke apparatuur herkent en analyseert.

Roamler Tech verandert de manier van werken in de installatiewereld.

Simaxx heeft een platform ontwikkeld dat gebouw­eigenaren inzicht geeft in de energieprestaties van hun gebouw.

Thermondo is een start-up die gespecialiseerd is in de verkoop en installatie van particuliere verwarmings­installaties.

Triggi maakt slimme apparaten slimmer en verbindt ze met andere apparaten, apps en diensten.

  1. Zie het overzicht in de jaarrekening met belangrijkste deelnemingen.

Belangrijke gebeurtenissen

17 januari

De Groep neemt een 50% belang in het Duitse duurzame IT & energiebedrijf LichtBlick.

31 januari

Splitsing van Eneco Holding N.V. in Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V.

13 februari

Eerste levering biostoom aan AkzoNobel/Chemiepark Delfzijl uit Eneco’s biomassacentrale Bio Golden Raand.

13 maart

Eneco Groep neemt een belang in smart data-bedrijf ONZO, dat het energieverbruik van huishoudelijke apparaten analyseert met behulp van data die gegenereerd wordt door slimme meters.

6 april

Eneco Groep en Mitsubishi Corporation sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van Europa’s grootste batterij, onder de naam EnspireME.

9 mei

Eneco Groep verwerft een minderheidsbelang van 34% in Next Kraftwerke, exploitant van een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa.

8 juni

AgroEnergy wint samen met data science specialist CQM de Hendrik Lorentz Prijs, voor de onderscheidende manier waarop data science wordt gebruikt in de dienst BiedOptimaal.

7 juli

Eneco en Google kondigen aan dat Google de komende tien jaar alle energie afneemt van Sunport Delfzijl, ten behoeve van het Google datacenter.

10 juli

Eneco wordt eigenaar van Eni België en wordt in omvang de derde speler op de Belgische energiemarkt.

15 augustus

Eneco en Royal Schiphol Group N.V. kondigen aan dat de luchthavens van Schiphol Group vanaf 2018 volledig op groene windenergie van Eneco draaien.

1 oktober

Het Spaanse energiebedrijf Viesgo begint met het aanbieden van slimme thermostaat Toon aan haar 720.000 klanten, als gevolg van het partnerschap tussen Viesgo en Quby, de ontwikkelaar van Toon.

10 oktober

Groupe Renault neemt een 25% belang in Jedlix, Eneco Groep start-up gespeciali seerd in het slim en duurzaam opladen van elektrische auto’s.

23 oktober

Eneco en Oxxio stijgen flink in het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Stroomleveranciers van Greenpeace, Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE. Eneco ging van 7,0 naar 7,9 en is het enige grote energiebedrijf dat een (ruime) voldoende scoort en zich handhaaft in de categorie ‘voorlopers’. Oxxio ging van 4,3 naar 6,1.

24 oktober

In België haalt Eneco in een vergelijkbaar onderzoek van Greenpeace een zeer goede score van 18 uit 20, een ‘voorbeeld om te volgen’, volgens de opstellers van het rapport.

24 oktober

De eerste ZonneHub wordt in gebruik genomen in Etten-Leur. Dit is een samenwerking tussen Eneco en Rabobank West-Brabant Noord. Op het bankkantoor liggen 170 zonnepanelen.

2 november

Eneco Groep neemt de windactiviteiten over van De Wolff Verenigde bedrijven, waarmee 17 windparken en diverse windactiviteiten die nog in ontwikkeling zijn aan de portefeuille worden toegevoegd.

13 november

De gemeente Den Haag en Eneco Groep tekenen een samenwerkingsovereen komst voor de realisatie van Living Lab Scheveningen, een smart city-concept met slimme lantaarnpalen als hubs.

12 december

Introductie Verspillingschecker, een nieuwe dienst van Toon en Eneco, waarmee mensen gemakkelijk energieverspilling in huis kunnen opsporen en aanpakken.

Resultaten op hoofdlijnen

Strategische kpi’s1

Financiële kengetallen


(bedragen uit jaarrekening 2017; in € 1 mln.)

Over dit verslag

Dit jaarverslag 2017 is het eerste verslag van Eneco Groep N.V. na de splitsing per 31 januari 2017 van het voormalige Eneco Holding N.V. in het energiebedrijf Eneco Groep en het netwerkbedrijf Stedin. Met dit geïntegreerde verslag legt Eneco Groep verantwoording af over haar financiële en niet-financiële prestaties in 2017 en haar financiële, maatschappelijke en ecologische waardecreatie. We kiezen voor een compact en transparant verslag dat op basis van een stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse voorziet in de informatiebehoefte van onze belanghebbenden.

In dit verslag conformeren wij ons zoveel mogelijk aan de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI). Het framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) wordt toegepast om de samenhang tussen de kernelementen van ons beleid te verduidelijken. Verder is het jaarverslag opgesteld conform de richtlijn van het CDSB-raamwerk, dat openbaarmaking van milieu-informatie en natuurlijk kapitaal bevordert. Ook rapporteren we over de voor ons relevante Sustainable Development Goals. De jaarrekening is opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De leidraad van dit verslag is het waardecreatiemodel. Hiermee worden de One Planet-focus, het ‘waarom’ van Eneco Groep, en de missie, strategie en het businessmodel in beeld gebracht. De realisatie van de strategie wordt met gebruikmaking van strategische kritische prestatie-indicatoren (kpi's) toegelicht in het onderdeel Voortgang en waardecreatie en in de jaarrekening. Wij hebben Deloitte Accountants B.V. opdracht gegeven zowel de jaarrekening 2017 als de strategische kpi's en de GRI-toepassing in dit verslag te controleren. Bij de jaarrekening wordt een controleverklaring verstrekt en bij de strategische kpi’s en de GRI-toepassing een assurance-rapport.

sVolgende paragraaf:
Waardecreatie Eneco Groep