Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Hieronder zijn de belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen weergegeven. Voor een nadere toelichting over de activiteiten en samenstelling van de groep wordt verwezen naar '1.1 Algemene informatie'.

Dochterondernemingen

Naam

Plaats

Belang

AgroPower B.V.*

Delft

100%

BioEnergieCentrale Delfzijl B.V.

Rotterdam

100%

CEN B.V.*

Hilversum

100%

Eneco B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco België B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Belgium N.V.

Mechelen (B)

100%

Eneco Consumenten B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Consumenten Nederland B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Energy Trade B.V.*

Rotterdam

100%

ENECO France SAS

Avignon (F)

100%

Eneco Gasspeicher B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Smart Energy B.V. [voorheen: Eneco Innovation & Ventures B.V.]

Rotterdam

100%

Eneco Installatiebedrijven B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Installatiebedrijven Groep B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Installatiebedrijven TI B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Services B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Solar Belgium N.V.

Gent (B)

100%

Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco UK Limited [voorheen: Eneco Wind UK Limited]

Londen (VK)

100%

Eneco Warmte & Koude B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Warmtenetten B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Warmteproductie Utrecht B.V.

Rotterdam

100%

Eneco Wind B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Wind Belgium SA

Waver (B)

100%

Eneco Windpark Delfzijl Noord v.o.f.

Rotterdam

100%

Eneco Windmolens Offshore B.V.

Rotterdam

100%

Eneco Zakelijk B.V.*

Rotterdam

100%

Eneco Zakelijk Nederland B.V.

Rotterdam

100%

ENI Gas & Power N.V.

Vilvoorde (B)

100%

LichtBlick Holding AG

Hamburg (D)

50%

LichtBlick SE

Hamburg (D)

50%

Luminext B.V.

Amsterdam

100%

Lupus Progetti B.V.

Heerenveen

100%

Maasland Windenergie B.V.

Heerenveen

100%

Maasmond-windenergie B.V.

Heerenveen

100%

N.V. Eneco Beheer

Rotterdam

100%

Oxxio Nederland B.V.*

Rotterdam

100%

Peeeks B.V.

Delft

100%

Quby B.V.

Amsterdam

100%

Windpark de Beemden B.V.

Rotterdam

100%

WP HZP B.V.

Heerenveen

100%

WO-ZU-XIX-WIND B.V.

Heerenveen

100%

Windpark Houten B.V.

Rotterdam

100%

* Voor deze dochterondernemingen is door N.V. Eneco Beheer een 403-verklaring afgegeven.

Joint operations

Naam

Plaats

Belang

Enecogen v.o.f.

Rotterdam

50%

Q10 Offshore Wind B.V.

Rotterdam

50%

Zonnepark Ameland B.V.

Ameland

33,3%

Joint ventures

Naam

Plaats

Belang

EnspireME GmbH

Kiel (D)

50%

Jedlix B.V.

Rotterdam

75%

Norther SA

Gembloers (B)

25%

PVNED Holding B.V.

Middelburg

50%

Geassocieerde deelnemingen

Naam

Plaats

Belang

Groene Energie Administratie B.V.

Rotterdam

30%

Next Kraftwerke GmbH

Keulen (D)

34%

Thermondo GmbH

Berlijn (D)

7%

Een volledig overzicht van de maatschappijen, zoals bedoeld in artikel 379 Boek 2 BW Titel 9, is ten kantore van het Handelsregister te Rotterdam gedeponeerd.

sVorige paragraaf:
Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
sVolgende paragraaf:
Vennootschappelijke jaarrekening