Bijlagen Bestuurs­verslag

Aandeelhouders

Lokaal verbonden

Als geen ander energiebedrijf is Eneco Groep verbonden met en gericht op de samenleving. Samen met onze klanten, aandeelhouders en partners werken we aan een duurzame wereld.

Steun vanuit elk van deze drie pijlers is onmisbaar, naast overheidsbeleid dat gericht is op duurzaamheid. Onze aandeelhouders zijn onderstaande 53 Nederlandse gemeenten.

Gemeenten met meer dan 2% van de aandelen

Rotterdam 31,69%, Den Haag 16,55%, Dordrecht 9,05%, Leidschendam-Voorburg 3,44%, Lansingerland 3,38%, Delft 2,44%, Zoetermeer 2,34%, Nissewaard 2,14%, Pijnacker-Nootdorp 2,10%.

Gemeenten met minder dan 2% van de aandelen

Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Binnenmaas, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Cromstrijen, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Giessenlanden, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Kollummerland c.a., Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Strijen, Uithoorn, Vianen, Westvoorne, Zandvoort, Zederik, Zwijndrecht.

Personeelsgegevens

Onze medewerkers

Eneco Groep streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Dit vraagt niet alleen om een goede verdeling van bijvoorbeeld mannen en vrouwen waarover we hieronder rapporteren. In de organisatie is plaats voor mensen met een andere achtergrond of persoonlijkheid en voor mensen met een arbeidsbeperking. Zie ook Betrokken medewerkers. Voor het aantal medewerkers in het buitenland verwijzen we naar de jaarrekening, toelichting 5.

2017

2016

Aantal eigen medewerkers

Totale personeelsbestand in fte gemiddeld

3.049

2.882

Totale personeelsbestand in fte ultimo

3.043

2.551

Man-vrouw verhouding

percentage mannen en vrouwen op het totaal aantal medewerkers in fte ultimo

Mannen

63

63

Vrouwen

37

37

Leeftijdsopbouw

percentage per leeftijdscategorie op het totaal aantal fte ultimo

15-24 jaar

2

2

25-34 jaar

31

29

35-44 jaar

32

30

45-54 jaar

21

23

55+ jaar

14

16

Diversiteit

in procenten ultimo

Vrouwen in leidinggevende posities

27

33

Arbeidsovereenkomst

in procenten ultimo

Contract onbepaalde tijd

89

90

Medewerkers met een cao-contract

81

72

Medewerkers met een fulltime-contract

80

75

Ziekteverzuim

in procenten

Ziekteverzuim

5.3

5.3

Stakeholdertabel

Dialoog met belanghebbenden

Belanghebbenden

Contactmoment/ activiteit

Bespreekpunten

Uitkomsten

Klanten - particulier Eneco Nederland

 • Onze virtuele etalage: Eneco.nl
 • Social media
 • Webcare
 • Omwonendendag
 • Duurzame energielessen
 • WindLab
 • Klantnieuwsbrief
 • Community event
 • Club Eneco
 • NK TegenWind fietsen
 • Klantonderzoek, ongoing proces
 • Warmte, open dagen
 • Klankbordgroep
 • Klantpanelmeeting in Utrecht
 • Massamediale campagnes
 • Toetsing nieuwe proposities zoals de WarmteWinner
 • Duurzame strategie en proposities
 • Duurzame energielessen op basisscholen en in ons WindLab
 • In de nieuwsbrief laten we concreet zien wat we doen engeven we klanten handelingsperspectief.
 • Op het communityevent werden klanten geïnformeerd over de nieuwe community en de splitsing van Toon en Eneco Community en geinspireerd door de samenwerking met Solar Team Eindhoven.
 • Met het loyaliteitsprogramma spreken we onze waardering naar onze klanten uit.
 • We laten de kracht van de HollandseWind ervaren.
 • Campagnes over oa ons merkthema 'Welkom in de nieuwe wereld', elektrisch vervoer, Toon
 • Goede dialoog met onze klanten en regelmaat in informatievoorziening.
 • Facebook: bijna 40.000 volgers, Twitter: 14.000 volgers en Instagram 750 volgers.
 • Meer dan 50 energielessen door >15 gastdocenten vanuit Eneco aan ruim 1.200 leerlingen. Al meer dan 4.000 leerlingen bezochten het windlab.
 • Zichtbaarheid op tv, radio, online, social media
 • Commerciële uitrol van de WarmteWinner

Klanten - zakelijk Eneco Nederland

 • Persoonlijk contact middels on-site visits
 • Seminars en trainingen in Rotterdam en op locatie klant
 • Nieuwsbrieven
 • Innovationday
 • Symposium Agro Energy
 • One Planet Dinner
 • Gesprekken met de klantenraad (SME)
 • Huidige product- en dienstenportfolio
 • (Samen) Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor bedrijf of groep van bedrijven
 • (Administratieve) Dienstverlening
 • Klanttevredenheid
 • Meer vertrouwen om op basis daarvan langjarige afspraken aan te gaan

Klanten - Eneco België

 • Website eneco.be/nl
 • Sociale media
 • Nieuwsbrief
 • Brochures en flyers
 • Blogs
 • Customer Care
 • Surveys (NPS)
 • Duurzame energieproducten
 • Locale energieproductie
 • Samen lokaal investeren in zon en wind
 • Facebook: 22.000 likes, 21.000 volgers
 • Twitter: 3.000 volgers
 • Website: 600.000 bezoekers

Klanten - LichtBlick

 • Website lichtblick.de
 • Sociale dedia
 • Nieuwsbrief
 • Brochures en flyers
 • Customer Care
 • Surveys
 • Duurzame energieproducten
 • Verkoopevenementen
 • Milieu-inspanningen
 • Smart Home producten
 • Facebook: 32.000 vrienden
 • Twitter: 11.000 volgers
 • Website: 700.000 bezoekers
 • Voor de negende keer uitgeroepen door Kundenmonitor Deutschland tot energiebedrijf met de beste service en klanttevredenheid

Aandeelhouders

 • Raadsinformatiebijeenkomsten van verschillende gemeentes
 • Toelichten en bespreken strategie 2018-2022
 • Toelichten en bespreken jaarplan 2018
 • Toelichten en bespreken diverse investeringen
 • Toelichten en bespreken halfjaarcijfers 2017 inclusief schriftelijke vragen procedure
 • Werkbezoek aan Luchterduinen
 • Werkbezoek Innovation Day
 • Toekomstig aandeelhouderschap
 • Splitsing van het bedrijf
 • Investeringen en verwachte rendementen
 • Internationalisering
 • Duurzaamheid
 • Strategie
 • Klantenbetrokkenheid bij de energietransitie

Financiers en investeerders

 • Regelmatige afstemming met S&P
 • Regelmatige afstemming met financiers
 •  Regelmatige afstemming met counterparties
 • Credit rating van het bedrijf
 • Arrangement van adequate financieringsfaciliteiten
 • Kapitaalstructuur bij splitsing
 • Nieuwe financieringsfaciliteiten

Omwonenden en coöperaties

 • Diverse (samenwerkings)gesprekken met bewonerscoöperaties
 • Klantendagen bij Eneco warmtecentrale Utrecht
 • Samen met gemeente en coöperaties in procesparticipatie voor het inrichten van een duurzaam energielandschap
 • Transparantie naar de omgeving over onze projecten wat we onderzoeken, waarom en wat de resultaten zijn.
 • Omgeving krijgt een rol in de ontwikkelfase waarbij bewoners ook invloed hebben op de plannen (locatie, grootte, e.d.)
 • Vanuit samenwerking met bewonerscoöperatie met een windpark vervolgstappen en verdere verduurzaming opzetten.
 • Rondleidingen in onze windparken en biomassacentrale
 • Diverse coöperaties, zowel van bedrijven als bewoners, en Eneco zijn een samenwerking aangegaan voor de energietransitie in de lokale omgeving van de coöperatie.

Medewerkers en Ondernemingsraad Nederland

 • Overleggen tussen OR en bestuurders/HR per onderdeel
 • Besprekingen van themagroepen met projectleiders/HR/bestuurders
 • OR spreekt op personeelsbijeenkomsten
 • Overlegvergaderingen tussen COR en CEO/COO/HR Eneco Groep
 • Overleggen tussen COR en RvC/gemeenteraden/aandeelhouders in kader vervreemding aandelen Eneco
 • Overleg tussen COR en Vakbonden
 • COR informeert SER en bedrijfsonderdelen
 • Organisatorische veranderingen binnen het bedrijfsonderdeel
 • In opdracht van OR bespreken project en informatie ophalen in gesprekken met stakeholders
 • Lopende trajecten op niveau eigen bedrijfsonderdeel
 • Trajecten op organisatorisch en arbeidsvoorwaardelijk gebied met impact op de hele groep
 • Vervreemding aandelen Eneco en belang en voor medewerkers hierin
 • Overnames/arbeidsvoorwaardelijke zaken/cao
 • Wegwijs maken in moderne medezeggenschap
 • Informeren en/of in dialoog adviestrajecten afronden
 • Voor een OR een pre-advies opstellen
 • Medewerkers informeren over lopende trajecten van de (C)OR
 • Informatie uit het bedrijf verzamelen als input voor lopende trajecten
 • Gemeentes zoeken in samenwerking naar een passende wijze van verkoop van een deel van de aandelen
 • Meer draagvlak voor moderne medezeggenschap

Medewerkers Eneco België

 • Yammer
 • Intranet
 • One Integration Communication
 • Quarterly Business Review Sessies
 • Leadership Meetings
 • Eneco/Eni partnerschao
 • Bedrijfsstrategie
 • Financiën en resultaten
 • Verbetering in betrokkenheid van medewerkers
 • Verhoging van business awareness
 • Verstering van teamgevoel na de samenvoeging van Eneco/ENI

Medewerkers LichtBlick

 • Intranet
 • Reguliere communicatie
 • Medewerkersbijeenkomsten en kerstfeest
 • Eneco partnerschap
 • Bedrijfsstrategie

Natuur- en milieu organisaties

 • Jaarlijkse benchmark onder de Nederlandse elektriciteitsleveranciers door Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu, WISE.
 • Jaarlijkse benchmark onder Belgische energieleveranciers door Greenpeace
 • Partnerschap tussen LichtBlick en WWF, Campagne “Wir beschleunigen die Energiewende”
 • Partnerschap tussen LichtBlick en “Geo schützt den Regenwald”
 • Onze impact op de planeet en hoe deze te reduceren i.s.m. onze klanten en andere partners
 • O.b.v. door ons aangeleverde data over onze investeringen, productie, inkoop en levering wordt in oktober de ranking gepubliceerd
 • Verbetering van bredere acceptatie van de “Energiewende”

Anderen over onze duurzame prestaties

Onze klanten, investeerders en andere belanghebbenden hechten waarde aan bewijsvoering in de vorm van certificaten of benchmarks.

Duurzaamheidsbenchmarks

De belangrijkste duurzaamheidsbenchmarks zijn het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers dat jaarlijks wordt samengesteld door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE, en in België het Greenpeace-klassement van Belgische stroomleveranciers.

Mooie rapportcijfers

In het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers zijn onze merken Eneco en Oxxio dit jaar gestegen door flinke investeringen in windenergie. Het rapportcijfer voor Eneco ging omhoog van 7,0 in 2016 naar 7,9 dit jaar. Eneco staat achtste in de ranking en scoort als enige van de grote energiebedrijven een (ruime) voldoende. Daarmee handhaaft Eneco zich ook wederom in de groep ‘voorlopers’, de groep bedrijven die actief meewerkt aan de omslag naar duurzame energievoorziening. Volgens de onderzoekers is Eneco ‘ook in 2017 de meest duurzame van de grote stroomleveranciers’.

De stijging van het cijfer voor Oxxio is opvallend: van 4,3 in 2016 naar 6,1 in 2017. Daarmee is Oxxio de koploper van de groep ‘volgers’. De onderzoekers verklaren de sprong voorwaarts door een hoger investeringscijfer in duurzame energie van moederconcern Eneco Groep en door de verandering van de leveringsmix van Oxxio van waterkracht naar 100% windenergie. Verdere verbetering is volgens hen nog mogelijk bij de inkoop van stroom.
Lees alles over het 'Onderzoek stroomleveranciers rapport 2017'.

Greenpeace klassement van Belgische stroomleveranciers

Ieder jaar reikt Greenpeace rapporten uit aan de Belgische energieleveranciers. Eneco België kreeg een goed rapport van Greenpeace met een score van 18 van de maximaal 20 punten. Het voorbije jaar is de productiecapaciteit van Eneco België weer toegenomen, zodat het zijn groeiende portefeuille aan huishoudens gegarandeerd van Belgische groene stroom kan voorzien.
Greenpeace noemt Eneco België ‘een voorbeeld’ voor de grote leveranciers. Het bedrijf krijgt de hoge score omdat het als grootste niet-coöperatieve elektriciteitsproducent resoluut kiest voor 100% hernieuwbare elektriciteit en gas. Lees meer over het onderzoek http://mijngroenestroom.be/klassement/

ESG-scores en duurzaamheidstandaarden

Belanghebbenden verwachten ook goede scores in de ESG-systemen (Environmental, Social, Governance) en deelname aan duurzaamheidstandaarden.

Eerste Nederlandse bedrijf in Science Based Targets initiative

Eneco Groep is als eerste Nederlandse bedrijf toegelaten tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit internationale initiatief helpt bedrijven bij het formuleren van doelstellingen in lijn met de Parijse klimaatafspraken. Met de erkenning van het SBTi is Eneco Groep wereldwijd een van de eerste bedrijven - naast Walmart, Sony en Coca-Cola - die planetaire grenzen als uitgangspunt nemen voor hun duurzaamheidsdoelstellingen. Bijzonder is dat wij als Eneco Groep verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten waarin we actief zijn. Het in lijn brengen van onze doelstellingen met die van Parijs helpt ons verder met onze One Planet-ambitie. Het draagt ook bij aan het vinden van alternatieven voor bijvoorbeeld aardgas bij klanten en dus het creëren van nieuwe businessmodellen.

Vrijwillige deelname aan CDP Climate Change

Op initiatief van investeerders worden beursgenoteerde bedrijven al 15 jaar door het Carbon Disclosure Project (CDP) benaderd om hun klimaatvoetafdruk te delen. Door deze transparante en vergelijkbare publicatie van emissies kunnen investeerders risico’s beter inschatten. In 2017 heeft Eneco Groep voor het eerst vrijwillig deelgenomen aan CDP in het Climate Change programma. Dit heeft geleid tot een C-ranking. De mogelijke veranderingen in het aandeelhouderschap van Eneco Groep was een goede aanleiding om deel te nemen.

Sustainalytics

Sustainalytics is een wereldwijde speler op het gebied van het beoordelen van bedrijven op duurzaamheid op verzoek van investeerders. Sinds vorig jaar wordt ook Eneco Groep beoordeeld. Met een overall score van 65 punten presteren we bij de beste 33% van de bedrijven. Onze inzet is om Sustainalytics op regelmatige basis meer informatie te verschaffen. Het is onze overtuiging dat daarmee onze score sterk kan worden verbeterd.

FIRA

FIRA is een verificatiebureau dat MVO-prestaties verifieert van bedrijven en instellingen op verzoek van inkopende bedrijven. Onze huidige score ‘Silver’ wordt begin 2018 omgezet naar ‘Extended CSR Report’.

EcoVadis

Het EcoVadis-systeem gebruiken wij niet alleen om onze leveranciers te toetsen (zie Verduurzaming van onze ketens), maar onze klanten vragen van ons ook een ESG-score via EcoVadis. Onze huidige score van 55 levert een kwalificatie ‘Silver’ op.

Verslaggevingsbeleid

Geïntegreerd verslag

In dit geïntegreerde jaarverslag legt Eneco Groep verantwoording af over haar financiële en niet-financiële prestaties en haar waardecreatie. Eneco Groep kiest voor een compact en transparant verslag dat voorziet in de informatiebehoefte van belanghebbenden.

Rapporteren volgens GRI

In dit verslag over 2017 conformeren wij ons zoveel mogelijk aan de Standards (versie 2016) van het Global Reporting Initiative (GRI). De inhoud van het verslag refereert aan de specifiek gekozen GRI Standards 102 en 103. De onderwerpen die we bespreken in het verslag zijn mede bepaald op basis van een materialiteitsanalyse waarbij de meest relevante onderwerpen voor zowel stakeholders als voor de Groep zelf zijn vastgesteld. Een externe validatie van de materiële thema’s zoals we die nu hebben onderzocht gaat ons meer inzicht bieden in hoe de GRI Standards kunnen aansluiten op onze rapportage. Voor dit verslag passen we GRI Referenced toe. Voor komende jaarverslagen streven we naar een GRI toepassing op Core-niveau. Met het oog hierop zullen de materiële thema's en de strategische kpi's herijkt worden in 2018.

Wij rapporteren vanuit het sturingskader van de onderneming. Dat is leidend. Het sturingskader is afgeleid van de strategie: hiermee laten we de voorgang zien en of we onze ambities waarmaken. We toetsen bij onze belanghebbenden of het sturingskader voldoende materieel is. De beoogde Core-variant betekent dat we per relevant aspect (onderwerp), dat voort is gekomen uit de materialiteitsanalyse, willen rapporteren over minimaal één GRI Standard en indicator die het beste past bij ons sturingskader, zie hiervoor de paragraaf: Strategische kpi's .

Integrated reporting

Het jaarverslag van Eneco Groep ontwikkelt zich tot een integraal verslag over financiële en niet-financiële prestaties. Met het framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) hebben we meer handvatten gekregen om de samenhang tussen de kernelementen van ons beleid in ons verslag toe te lichten. We passen steeds meer elementen toe in ons jaarverslag zoals dit jaar een waardecreatiemodel.

Stakeholderselectie

We onderscheiden de volgende groepen belanghebbenden: klanten (zowel particulier als zakelijk), aandeelhouders, gemeenten / omwonenden, investeerders, financiers, medewerkers / ondernemingsraad en milieuorganisaties / ngo's. Deze selectie is gebaseerd op onze analyse dat zij de grootste invloed hebben op onze strategie en bedrijfsvoering en de meest impact ondervinden van onze activiteiten en keuzes die we maken voor de toekomst.

Materialiteitsanalyse

Voor dit verslag hebben we geïnventariseerd wat onze belanghebbenden relevant vinden. We willen deze stakeholderdialoog structureel onderdeel maken van onze governance. Dat wil zeggen dat het onderwerp materialiteit regelmatig op de agenda staat van klantpanels, overleg met zakelijke klanten, overleg met aandeelhouders, de OR en in reguliere gesprekken met rating agencies en ngo's.

In het onderdeel hierna is een tabel opgenomen met een toelichting op de materialiteit van de relevante onderwerpen die deel uitmaken van de scope van dit jaarverslag. In dit overzicht laten we ook zien waar de impact van een onderwerp ligt zowel binnen als buiten de organisatie. In het hoofdstuk Voortgang gaan we uitgebreid in op de concrete doelen die we - via doelstellingen voor de genoemde kpi's - ten aanzien van de relevante onderwerpen hebben gesteld. Ook komt daar aan de orde wat we gedaan hebben en van plan zijn te doen om onze doelen te realiseren. Daarnaast hebben we in de GRI-index een overzicht opgenomen van de specifiek gekozen GRI-indicatoren. Hierin maken we de relatie met de materiële onderwerpen en strategische kpi’s zichtbaar. Tevens is hier een overzicht opgenomen waarin de relatie tussen de materiële onderwerpen, strategische kpi's en strategische risico's wordt uitgebeeld.

Rapportageproces

We hebben de werkwijze waarop de inhoud van het jaarverslag in het verleden is bepaald geëvalueerd en daarbij vastgesteld dat dit voldoende gestructureerd en efficiënt heeft plaatsgevonden. Verbeteringsmogelijkheden zijn ter harte genomen bij de voorbereiding van het jaarverslag 2017. Uitgangspunt bij deze voorbereiding was de strategie inclusief strategische thema’s en kritische performance indicatoren (kpi’s) zoals die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld. De inhoud van het jaarverslag komt tot stand op basis van de hiervoor beschreven materialiteitsanalyse. Voor het rapportageproces hebben wij afspraken gemaakt. Voor iedere strategische kpi die is gekoppeld aan een strategisch thema zijn onder meer de verantwoordelijkheid, definitie, scope, berekening, benodigde bronnen en systemen, kwaliteitsborging en het proces vastgelegd. De ontwikkeling per strategische kpi wordt periodiek gerapporteerd en besproken met de directies van de betrokken Eneco-entiteiten. Waar nodig wordt bijgestuurd.

Strategische kpi's

Voor de strategische kpi's hanteren we de volgende definities:

 • CO2-uitstoot door Eneco Groep, haar leveranciers en klanten (in Mton CO2eq): de absolute CO2-uitstoot en andere broeikasgassen is berekend conform ‘Greenhouse Gas Protocol the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’. De absolute CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering, onze leveranciers en onze klanten in 2017 wordt vergeleken met de absolute CO2-uitstoot het basisjaar 2015, waaruit het reductiepercentage volgt.
 • Aantal klantcontracten: is gebaseerd op een telling van het aantal (unieke) contracten waar Eneco leverancier is voor single elektriciteit, gas, warmte, huur, service en onderhoud en Toon.
 • Klanttevredenheid na klantcontact: de mate waarin klanten tevreden zijn over het (telefonisch) contact en de dienstverlening van Eneco Consumenten, zoals gemeten op basis van door de klanten ingevulde vragenlijsten en weergegeven in een score van 1 tot 10.
 • Internal alignment: de mate waarin medewerkers aligned zijn met de universele waarden en daarmee indirect de missie en cultuurwaarden van Eneco Groep, zoals gemeten door een extern onderzoeksbureau en weergegeven in een score van 1 tot 100.
 • Prestatiedialoogscore: de mate waarin managers en medewerkers prestaties en gedrag bespreken, zoals gemeten door een extern onderzoeksbureau en weergegeven in een score van 1 tot 100.
 • Recordable Incident Frequency: de verhouding tussen het aantal arbeidsongevallen tot het werkelijk aantal productieve uren vermenigvuldigd met 200.000 gedurende een jaar.
Informatieverzameling en accountability

De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor het geïntegreerde jaarverslag. De RvB heeft de totstandkoming ervan gedelegeerd aan een procesmanager die een multidisciplinair team aanstuurt. De inhoudelijke verantwoordelijkheid is verdeeld tussen de afdelingen Strategie, Communicatie en Finance & Risk. De financiële en niet-financiële strategische kpi's zijn integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. In de reguliere business reviews worden de resultaten besproken. Aan de hand van een accountability index wordt per onderwerp een verantwoordelijke aangewezen. De RvB beoordeelt de eindversie voordat deze naar de Raad van Commissarissen gaat.

SDG's

We rapporten over de voor ons relevante Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, die zijn opgesteld om de wereld tot ‘een betere plek' te maken in 2030. Eneco Groep draagt op kleine schaal bij aan het realiseren van deze doelen. In de paragraaf referentietabellen Sustainable Development Goals geven we hier inzicht in met een verwijzing naar de relevante toelichting in het jaarverslag.

CDSB

De gerapporteerde milieu-informatie stemt in grote mate overeen met het CDSB -raamwerk. Dit raamwerk bevordert de openbaarmaking van milieu-informatie en natuurlijk kapitaal.

Assurance niet-financiële informatie

Wij hebben Deloitte Accountants gevraagd om naast de jaarrekening ook de strategische kpi's en de toepassing van de specifieke GRI-Standards 102 en 103 (versie 2016) te controleren.

Materialiteiten en impact

De materiële onderwerpen waarover we in dit jaarverslag verantwoording afleggen, hebben zowel intern als extern impact. We koppelen de materiële thema's aan strategische kpi's waarmee we de voortgang zichtbaar willen maken.

In onderstaand overzicht geven we de interne en externe impact weer, voor zover we deze ook centraal meten. Voor de strategische kpi Klanttevredenheid meten we bijvoorbeeld op dit moment alleen in Nederland. We laten hier alleen zien in welke landen waar Eneco actief is de betreffende materiële aspecten van toepassing zijn en welke belanghebbenden dit raakt (externe impact). Ook wordt verduidelijkt in welke fase in de supply chain een onderwerp relevant is bij welke onderdelen van Eneco (interne impact). Voor het overzicht van de bedrijfsonderdelen van Eneco wordt verwezen naar het Profiel en het Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen Grotere overnames (zoals dit jaar Eni België, de windactiviteiten van De Wolff Verenigde Bedrijven en het 50% belang in LichtBlick) worden pas na het jaar van acquisitie verwerkt in de niet-financiële strategische kpi’s en de GRI toepassing.

Onze keten bestaat uit inkoop, productie en levering (binnen de organisatie) en gebruik (buiten de organisatie).

Leven binnen de grenzen van de aarde

Eneco Groep brengt de CO2-uitstoot van haar klanten en haarzelf binnen de grenzen van één planeet.

Waar

Inkoop

Productie

Levering

Gebruik

NL, B, VK, D

v

v

v

v

Voornaamste belanghebbenden

Scope

Kpi

Klanten particulier en zakelijk, omwonenden en coöperaties, natuur- en milieuorganisaties

Eneco Groep*

1. CO2-uitstoot door Eneco Groep, haar leveranciers en klanten (in Mton CO2eq)

Klanten doen mee aan de energietransitie

Eneco Groep heeft, gebruikmakend van haar rol als systeemspeler, relevante producten in de groeidomeinen waardoor klanten meer afnemen bij Eneco dan alleen commodity.

Waar

Inkoop

Productie

Levering

Gebruik

NL + B

-

-

v

v

Voornaamste belanghebbenden

Scope

Kpi

Klanten particulier en zakelijk, omwonenden en coöperaties,

natuur- en milieuorganisaties

Eneco Groep*

2. Aantal klantcontracten

Relevant voor de klant

Eneco Groep wordt door haar klanten als een geloofwaardige partner in de verduurzaming gezien.

Waar

Inkoop

Productie

Levering

Gebruik

NL

-

-

v

v

Voornaamste belanghebbenden

Scope

Kpi

Klanten particulier en zakelijk

Consumenten

Eneco-label

3. Klanttevredenheid Eneco na klantcontact

Betrokken medewerkers

Medewerkers van Eneco Groep zijn bekend met en staan achter de strategie en vertonen het gewenste gedrag.

Waar

Inkoop

Productie

Levering

Gebruik

NL, B, VK

v

v

v

v

Voornaamste belanghebbenden

Scope

Kpi

Medewerkers

Eneco Groep*

4. Internal alignment score

5. Prestatiedialoogscore

6. Recordable Incident Frequency

Een gezond financieel rendement

Eneco Groep realiseert een gezond rendement voor haar aandeelhouders

Waar

Inkoop

Productie

Levering

Gebruik

NL, B, VK, D, FR

v

v

v

v

Voornaamste belanghebbenden

Scope

Kpi

Aandeelhouders, financiers en investeerders, medewerkers

Eneco Groep

7. Return on Capital Employed (ROCE)

*) Exclusief grotere overnames 2017

Referentietabellen

GRI content index

General disclosures GRI Standards 102

Standard

Omschrijving

Toelichting

Verwijzing

Strategie en analyse

102-14

CEO statement

Voorwoord RvB

Organisatie profiel

102-1

Naam organisatie

Eneco Groep N.V.

Profiel

102-2

Voornaamste producten en diensten

Profiel

102-3

Locatie hoofdkantoor

Rotterdam

Colofon

102-4

Landen waar de organisatie actief is

Profiel

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Grondslagen voor financiële verslaglegging - Algemene informatie

Corporate Governance

Jaarrekening

102-6

Afzetmarkten en type klanten

Profiel

102-7

Omvang van de organisatie

Financiële kengetallen

Personeelsgegevens

Groei in duurzame productie en capaciteit

102-8

Personeelsbestand

Personeelsgegevens

102-9

Omschrijving supply chain

Verduurzaming van onze ketens

102-10

Belangrijkste veranderingen in organisatieomvang, structuur, eigendoms­verhoudingen en supply chain

Splitsing van het voormalige Eneco Holding N.V. per 31 januari 2017 in het energiebedrijf Eneco Groep en het netwerkbedrijf Stedin.

Overname 50% belang in het Duitse duurzame energiebedrijf LichtBlick.

Overname Eni België.

Over dit verslag

Belangrijke gebeurtenissen

102-11

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement

Safety & Security

102-12

Codes en principes

Eneco Groep is actief in het buitenland, ook in ontwikkelingslanden. Wij leven de lokale wet- en regelgeving na. Soms biedt die regelgeving minder passende bescherming dan het internationale recht. Bijvoorbeeld over kinderarbeid, slavernij of andere elementaire arbeidsomstandigheden. Wij gaan dan uit van de internationale standaarden opgenomen in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Eneco is een van de ondertekenaars van het Energieakkoord voor duurzame ontwikkeling.

Gedragscode leverancies

Sustainable Development Goals

CDSB framework

Science Based targets Initiative

CDP Climate Change

Ecovadis

102-13

Lidmaatschappen

Wij zijn onder andere lid van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, MVO Nederland, Nederlandse Wind Energie Associatie, De Brede Stroomversnelling, DE Unie, UNETO/VNI, Energie Nederland en Eurelectric.

102-16

Integriteit

Gedragscode

Integriteit en compliance

Gedragscode leverancies

Governance

102-18

Governance­structuur

Corporate Governance

Voorwoord RvB

Bericht Raad van Commissarissen

Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst van betrokkenen bij het bedrijf

Belanghebbenden en materialiteit

Dialoog met belanghebbenden

Aandeelhouders

102-41

Cao's

Personeelsgegevens

102-42

Selectieproces van betrokkenen bij het bedrijf

Verslaggevingsbeleid

102-43

Beleid ten aanzien van betrokkenheid stakeholders

Belanghebbenden en materialiteit

Dialoog met belanghebbenden

102-44

Belangrijke onderwerpen van dialoog

Dialoog met belanghebbenden

Verslaggevingprincipes

102-45

Organisatorische reikwijdte

Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Materialiteiten en impact

102-46

Procesbeschrijving inhoudsbepaling

Verslaggevingsbeleid

102-47

Materiële aspecten

Materialiteiten en impact

102-48

Herformuleringen ten opzichte van vorig boekjaar

Materialiteiten en impact

Over dit verslag

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorig boekjaar

De scope van de strategische kpi's is aangepast aan organisatieveranderingen en aan nieuwe kpi's

Materialiteiten en impact

102-50

Verslagperiode

1 januari 2017 t/m 31 december 2017

Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente verslag

30 januari 2017 inzake verslagjaar 2016

102-52

Verslaggevings­periode

Kalenderjaar

Over dit verslag

102-53

Contactpunt

Feedbackknop op iedere pagina van het online jaarverslag. Het jaarverslag is hier ook als pdf te downloaden. In de pdf staat de contactinformatie in het colofon

102-54

In accordance option

Assurance met een redelijke mate van zekerheid op de strategische kpi's en de toepassing van specifieke GRI Standards 102 en 103 (versie 2016)

Over dit verslag

Verslaggevingsbeleid

102-55

GRI-index

GRI content index

Assurance

102-56

Assurancebeleid

Overige gegevens

Verslaggevingsbeleid

Management approach per materieel thema GRI Standards 103

Materieel thema

GRI Standard

Verwijzing

1. Leven binnen de grenzen van de aarde

103-1

Sturen op impact

Belanghebbenden en materialiteit

Materialiteiten en impact

103-2

Sturen op impact

Visie, missie, strategie

Risicomanagement

Corporate Governance

Verslaggevingsbeleid

103-3

One Planet resultaten

Client Sources

Energy as a Service

Smart Sustainable Solutions

Anderen over onze duurzame prestaties

2. Klanten doen mee in de energietransitie

103-1

Sturen op impact

Belanghebbenden en materialiteit

Materialiteiten en impact

103-2

Sturen op impact

Visie, missie, strategie

Risicomanagement

Corporate Governance

Verslaggevingsbeleid

103-3

Client Sources

Energy as a Service

3. Relevant voor de klant

103-1

Sturen op impact

Belanghebbenden en materialiteit

Materialiteiten en impact

103-2

Sturen op impact

Visie, missie, strategie

Risicomanagement

Integriteit en compliance

Corporate Governance

Verslaggevingsbeleid

103-3

Energy as a Service

4. Betrokken medewerkers

103-1

Sturen op impact

Belanghebbenden en materialiteit

Materialiteiten en impact

103-2

Sturen op impact

Visie, missie, strategie

Risicomanagement

Corporate Governance

Verslaggevingsbeleid

103-3

Betrokken medewerkers

5. Gezond financieel rendement

103-1

Sturen op impact

Belanghebbenden en materialiteit

Materialiteiten en impact

103-2

Sturen op impact

Visie, missie, strategie

Risicomanagement

Corporate Governance

Verslaggevingsbeleid

103-3

Financieel resultaat

Overige disclosures

Categorie

Definitie op basis van eigen invulling

Verwijzing

Economisch

Directe economische waarde

Financieel resultaat

Jaarrekening

Omvang van de organisatie: aantal klantcontracten

Gemak voor de consument

Beleid ten aanzien van stakeholders: klanttevredenheid

Gemak voor de consument

Milieu

Emissies: CO2-uitstoot door Eneco Groep, haar leveranciers en klanten (in Mton CO2eq)

Toelichting:

Wij drukken onze voetafdruk uit in CO2-emissies waarbij we de uitstoot van CH4 en N2O hebben omgerekend naar CO2.

One Planet-resultaten

Zie voor de berekening:

de One Planet toelichting op onze website

Sociaal

Betrokken medewerkers

De mens centraal

Veiligheid medewerkers.

Toelichting:

 • We rapporteren de RIF (Recordable Incident Frequency) die is opgebouwd uit FAT (Fatality) + LTI (Lost Time Injury) + RWC (Restricted Work Case) + MTC (Medical Treatment Case) maal 200.000 uren gedeeld door het aantal fte maal 1.560.
 • De gerapporteerde RIF is exclusief uitzendkrachten en medewerkers van aannemers.
 • Het verzuimcijfer van onze eigen medewerkers is opgenomen bij de Personeelsgegevens. We meten verzuim vanaf de eerste dag na een incident.
 • We hebben veiligheids­managementsysteem en een incidentmeldsysteem Alerta. Daarin leggen we ook het type incidenten vast.
 • We registeren per land waar we actief zijn, niet naar gender omdat we dat geen relevante informatie vinden.

Safety & security, Personeelsgegevens (verzuim)

CDSB framework

Eneco Groep heeft het jaarverslag opgesteld conform de principes van de Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

CDSB principes
 • P1 Bij het opstellen van milieuinformatie wordt zowel het relevantieprincipe als het materialiteitsprincipe toegepast: Is ook GRI en IIRC principe
 • P2 Toelichtingen zullen getrouw worden weergegeven - is ook GRI en IIRC principe
 • P3 Toelichtingen zullen worden gekoppeld aan andere informatie in het reguliere verslag - Is IIRC principe. We maken een geïntegreerd rapport om juist die samenhang te bewerkstelligen en te laten zien (zie de diverse schema’s)
 • P4 Toelichtingen zullen consistent en vergelijkbaar zijn - Is ook GRI en IIRC principe
 • P5 Toelichtingen zullen helder en begrijpelijk zijn - Is ook GRI en IIRC principe
 • P6 Toelichtingen zullen verifieerbaar zijn - Deloitte geeft assurance op de GRI toepassing
 • P7 Toelichtingen zullen toekomstgericht zijn - Is IIRC principe. Zie voorwoord RvB, Visie, missie en strategie.
Richtlijnen

REQ-01

Door het management vastgestelde milieubeleid, -strategie en -doelen

De toelichtingen vermelden het door het management vastgestelde milieubeleid en de milieustrategie en -doelen, inclusief de voor de beoordeling van de prestaties gebruikte indicatoren, plannen en tijdlijnen.

GRI-standaard Managementaanpak

One Planet

REQ-02 Risico's en kansen

De toelichtingen geven uitleg over bestaande en verwachte risico's en kansen van materieel belang op het gebied van milieu die van invloed zijn op de organisatie.

GRI-standaard 102-11 risicomanagement

REQ-03 Governance

De toelichtingen beschrijven hoe de governance van het milieubeleid en de milieustrategie en -informatie is ingericht.

GRI-standaard 102-14 en 18 voorwoord en Governancerollen

Meer toelichting in Verslaggevingsbeleid

REQ-04 Bronnen van milieueffecten

De beschrijving van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en de daarvoor gebruikte methoden geeft aan wat belangrijke bronnen van milieueffecten zijn.

One planet berekeningen op de website

REQ-05 Prestaties en vergelijkende analyse

De toelichtingen omvatten een analyse waarin de bij REQ-04 verschafte informatie wordt vergeleken met gestelde prestatiedoelen en met in eerdere perioden gerapporteerde resultaten.

One planet berekeningen op de website

REQ-06 Vooruitblik

Het managementzal op beknopte wijze haar conclusies presenteren ten aanzien van de invloed van milieueffecten, risico's en kansen op de toekomstige prestaties en positie van de organisatie.

GRI 102-14 Voorwoord RvB strategiehoofdstuk

REQ-07 Organisatiegrenzen

Voor de entiteiten die vallen binnen de grenzen van de organisatie of groep waarop het reguliere verslag van toepassing is zal milieuinformatie worden opgesteld die, voor zover van toepassing, wordt onderscheiden van informatie over entiteiten die buiten die grenzen vallen.

Managementaanpak One planet. Zie schema Materialiteiten en impact in de bijlage

REQ-08 Grondslagen voor verslaggeving

In de toelichtingen worden de bepalingen inzake rapportage vermeld die zijn toegepast bij het opstellen van milieuinformatie en zal (met uitzondering van het eerste rapportagejaar) worden bevestigd dat deze bepalingen van rapportageperiode tot rapportageperiode consistent worden toegepast.

REQ-09 Verslaggevingsperiode

Toelichtingen zullen op jaarlijkse basis worden verstrekt.

GRI 102-50 kalenderjaar 2017

REQ-10 Aanpassingen

In de toelichtingen zullen aanpassingen van gegevens over voorgaande perioden worden vermeld.

GRI 102-49

REQ-11 Overeenstemming

De toelichtingen omvatten een verklaring betreffende overeenstemming met het CDSB framework.

Verslaggevingsbeleid

REQ-12 Assurance

Als er zekerheid is verstrekt ten aanzien van de vraag of de gerapporteerde milieu-informatie in overeenstemming is met het CDSB framework, dan wordt dat vermeld of als verwijzing opgenomen in de bij REQ-11 bedoelde overeenstemmingsverklaring.

Verslaggevingsbeleid

Sustainable Development Goals

De ‘Sustainable Development Goals’, SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties zijn opgesteld om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Eneco Groep draagt op haar schaal bij tot het realiseren van deze doelen. Onderstaand overzicht geeft hier inzicht in met een verwijzing naar de relevante toelichting in het jaarverslag.

SDG

Relevante SDG-indicatoren

Relevantie Eneco Groep

Onze doelstellingen en resultaten

7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Onze missie is ‘Duurzame energie van iedereen’. We zetten in op hernieuwbare opwek van energie en optimale energie-efficiëntie.

Aandeel Duurzame elektriciteit van de totale levering.

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Gebalanceerde teams helpen ons om onze missie waar te maken en om zo breed mogelijk verbinding aan te gaan met onze klanten en onze omgeving.

Veel van onze mensen verrichten werkzaamheden aan de energie-infrastructuur, een werkomgeving met relatief veel risico's. Hun veiligheid én die van klanten en burgers is onze prioriteit. Daarom investeren we in kennis en vakmanschap en werken we aan een proactieve 'veiligheidscultuur'.

Streven naar diversiteit

Veiligheid heeft elk jaar opnieuw prioriteit binnen Eneco Groep.

Recordable Incident Frequency (RIF) doelstelling van 0,96 voor de Eneco Groep.

9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

Ons belang is de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden te houden en verder in te zetten op verduurzaming van onze energie.

Innovatie is essentieel in onze transformatie van energieleverancier naar energiepartner.

Van energieleverancier naar energiepartner. We kijken daarom samen met onze klanten en partners naar nieuwe oplossingen en businessmodellen. Welke nieuwe technieken kunnen we gebruiken om conventionele energie te vervangen en hoe werkt dat door op onze energielevering in de toekomst? Zie Client Sources, Smart Sustainable Solutions

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

Eneco Groep staat midden in de maatschappij en is zich bewust dat door het inademen van vervuilde lucht er meer kans bestaat op ernstige ziektes. Emissies van onze centrales en vervoersmiddelen hebben weliswaar een kleine bijdrage in het geheel, maar zijn onderdeel van dit probleem en we willen bijdragen aan de oplossing.

Schone lucht (conform richtlijnen Wereldgezondheidsorganisatie)

Zie Groei in duurzame productie en capaciteit

Duurzame mobiliteit

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

De klimaatvoetafdruk van Eneco Groep, onze leveranciers en onze klanten bij elkaar vertegenwoordigt circa 5 á 10% van alle broeikasgasemissies in Nederland. Dit ter indicatie voor de omvang, wetende dat de emissies niet alleen in Nederland plaatsvinden.

Meer en meer mensen en bedrijven maken zich zorgen over de leefbaarheid van onze planeet. Zij nemen daar nu al hun eigen verantwoordelijkheid in. Energie is voor hen een belangrijk onderwerp.

Leven binnen de grenzen van onze aarde. In 2015 zijn in Parijs wereldwijde klimaatafspraken gemaakt om ruim onder de 2°C opwarming van de aarde te blijven, met een streven naar 1,5°C. De afspraken hebben we vertaald naar ons bedrijf, inclusief onze leveranciers en klanten, met behulp van het ScienceBased Target initiative (SBTi) (http://sciencebasedtargets.org/).

Dit draagt bij aan een lagere emissie en weerspiegelt hetgeen waar we de meeste invloed op hebben.

Zie Client Sources,

Groei in duurzame productie en capaciteit

Duurzame mobiliteit

Wij vinden dat duurzame energie van iedereen moet zijn. Via educatie en kennisdeling laten we aan een breed publiek zien hoe je dat doet.

Sponsoring

https://www.enecogroep.nl/wat-we-doen/in-de-praktijk/sponsoring/

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling van natuurlijke leefgebieden in te perken, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

Eneco Groep staat midden in de maatschappij en is zich bewust dat door menselijk handelen de biodiversiteit ernstig vermindert. Emissies van onze centrales en vervoersmiddelen hebben weliswaar een kleine bijdrage in het geheel, maar zijn onderdeel van dit probleem en we willen bijdragen aan de oplossing.

Onderdeel van onze One Planet-ambitie is om de natuur en de biodiversiteit met respect te behandelen en ernaar te streven dat onze activiteiten niet ten koste gaan van biodiversiteit (No Net Loss). We onderzoeken of No Net Loss in 2020 voor nieuwe projecten realiseerbaar is.

zie Biodiversiteit

17.14 Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

17.19 Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden.

We hebben maar één aarde. Op dit moment gebruiken we wereldwijd 1,6 keer zo veel als zij aankan. Steeds meer mensen zijn bezorgd over onze aarde.

Zij zijn zich bewuster van hoe we leven, wat we eten en hoe we de aarde belasten.

Over de hele wereld worden we geconfronteerd met klimaatverandering of schaarser wordende bronnen. Mensen willen iets doen, een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van onze planeet.

Het is onze overtuiging dat iedereen energie en verduurzaming in eigen hand kan nemen. Dus ook de energietransitie en het tempo waarin deze zich voltrekt.

Ons streven is om de energiebehoefte in onze keten binnen de grenzen van een leefbare planeet te krijgen.

Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

Zie One planet

One Planet resultaten

Client Sources,

Gedragscode Leveranciers

Verklaring naleving gedragscode Leveranciers

aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.
Naam rechtspersonen:

Eneco Consumenten B.V. en Eneco Zakelijk B.V., hierna gezamenlijk te noemen Eneco, en Oxxio Nederland B.V. en CEN B.V., hierna gezamenlijk te noemen Oxxio.

Statutaire vestigingsplaats:

Rotterdam (Eneco) en Hilversum(Oxxio).

Periode:

1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Eneco en Oxxio maken voor het goed kunnen uitvoeren van hun diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruiken, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaart Eneco B.V., te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder F.C.W. (Frans) van de Noort, in haar hoedanigheid van bestuurder van Eneco Consumenten Nederland B.V., die op haar beurt bestuurder is van Eneco Consumenten B.V., Oxxio Nederland B.V. en CEN B.V., alsmede in haar hoedanigheid van bestuurder van Eneco Zakelijk Nederland B.V., die op haar beurt bestuurder is van Eneco Zakelijk B.V., dat Eneco, behoudens het onderstaande en Oxxio zich gedurende de bovenvermelde periode hebben gehouden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.

In deze periode is geconstateerd dat Eneco Consumenten B.V. bij een inzichtdienst klanten meer inzicht heeft gegeven dan feitelijk was toegestaan op basis van het klantmandaat. Na ontdekking zijn de nodige maatregelen genomen zodat deze situatie per 17 mei 2017 is beëindigd.

Rotterdam, 2 februari 2018

F.C.W. (Frans) van de Noort,

lid Raad van Bestuur Eneco Groep N.V

Remuneratierapportage over 2017

De remuneratierapportage over 2017 geeft de hoogte van het vaste jaarsalaris, de hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de in de arbeidsovereenkomst opgenomen afvloeiingsregeling, pensioenafspraken en de prestatiecriteria weer.

Remuneratierapportage 2017

Naam:

Jeroen de Haas

Functie:

Voorzitter Raad van Bestuur

Duur van de arbeidsovereenkomst:

Onbepaalde tijd

Duur van de benoeming (statutair):

4 jaar (vanaf 1-1-2007)

Herbenoemd 1-1-2011 tot 1-1-2015

Herbenoemd 1-1-2015 tot 1-1-2019 Per moment splitsing benoemd tot 1- 2-2021

Vast salaris per maand 2015:

€ 38.465 (1-4-2015)

Vast salaris per maand 2016:

€ 39.622 (1-4-2016)

Vast salaris per maand 2017:

€ 40.018 (1-4-2017)

Vast salaris 20151:

€ 413.519

Vast salaris 2016:

€ 509.750

Vast salaris 2017:

€ 517.351

Uitgekeerde bonus over 2014 in 2015:

€ 95.960

Uitgekeerde bonus over 2015 in 2016:

€ 96.832

Uitgekeerde bonus over 2016 in 2017:

€ 81.560

Prestatiecriteria 2017:

1. Financieel resultaat

2. Omzet nieuwe producten

3. Nieuwe aandeelhouders

4. Bezetting, ontwikkeling & samenwerking

Pensioenafspraken:

Reguliere ABP-pensioenregeling

& tegemoetkoming boven € 100.000

Pensioenkosten 2015:

€ 27.709 (werkgeverslasten)

€ 51.324 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2016:

€ 24.486 (werkgeverslasten)

€ 53.124 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2017:

€ 29.833 (werkgeverslasten)

€ 59.472 (tegemoetkoming)

Afvloeiingsregeling:

Gefixeerd op twee jaarsalarissen2

Remuneratierapportage 2017

Naam:

Kees-Jan Rameau

Functie:

Lid Raad van Bestuur

Duur van de arbeidsovereenkomst:

Onbepaalde tijd

Duur van de benoeming (statutair):

4 jaar (vanaf 1-4-2008)

Herbenoemd 1-1-2011 tot 1-1-2015

Herbenoemd 1-1-2015 tot 1-1-2019 Per moment splitsing benoemd tot 1- 2-2021

Vast salaris per maand 2015:

€ 28.549 (1-4-2015)

Vast salaris per maand 2016:

€ 29.398 (1-4-2016)

Vast salaris per maand 2017:

€ 29.692 (1-4-2017)

Vast salaris 2015:

€ 367.068

Vast salaris 2016:

€ 378.250

Vast salaris 2017:

€ 383.858

Uitgekeerde bonus over 2014 in 2015:

€ 71.469

Uitgekeerde bonus over 2015 in 2016:

€ 86.363

Uitgekeerde bonus over 2016 in 2017:

€ 64.303

Prestatiecriteria 2017:

1. Financieel resultaat

2. Omzet nieuwe producten

3. Autonome en Acquisitieve groei

4. Bezetting, ontwikkeling & samenwerking

Pensioenafspraken:

Reguliere ABP-pensioenregeling

& tegemoetkoming boven € 100.000

Pensioenkosten 2015:

€ 22.811 (werkgeverslasten)

€ 34.656 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2016:

€ 21.171 (werkgeverslasten)

€ 35.988 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2017:

€ 25.523 (werkgeverslasten)

€ 40.260 (tegemoetkoming)

Afvloeiingsregeling:

Gefixeerd op één jaarsalaris

Remuneratierapportage 2017

Naam:

Guido Dubbeld

Functie:

Lid Raad van Bestuur

Duur van de arbeidsovereenkomst:

Onbepaalde tijd

Duur van de benoeming (statutair):

4 jaar (vanaf 1-4-2011 tot 1-4-2015)

Herbenoemd 1-4-2015 tot 1-4-2019 Per moment splitsing benoemd tot 1- 2-2021

Vast salaris per maand 2015:

€ 28.549 (1-4-2015)

Vast salaris per maand 2016:

€ 29.398 (1-4-2016)

Vast salaris per maand 2017:

€ 29.692 (1-4-2017)

Vast salaris 2015:

€ 367.068

Vast salaris 2016:

€ 378.250

Vast salaris 2017:

€ 383.858

Uitgekeerde bonus over 2014 in 2015:

€ 70.568

Uitgekeerde bonus over 2015 in 2016:

€ 86.363

Uitgekeerde bonus over 2016 in 2017:

€ 52.955

Prestatiecriteria 2017:

1. Financieel resultaat

2. Omzet nieuwe producten

3. Nieuwe aandeelhouders

4. Bezetting, ontwikkeling & samenwerking

Pensioenafspraken:

Reguliere ABP-pensioenregeling

& tegemoetkoming boven € 100.000

Pensioenkosten 2015:

€ 22.811 (werkgeverslasten)

€ 34.656 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2016:

€ 21.171 (werkgeverslasten)

€ 35.988 (tegemoetkoming)

Pensioenkosten 2017:

€ 25.523 (werkgeverslasten)

€ 40.260 (tegemoetkoming)

Afvloeiingsregeling:

Gefixeerd op één jaarsalaris

Remuneratierapportage 2017

Naam:

Frans van de Noort

Functie:

Lid Raad van Bestuur

Duur van de arbeidsovereenkomst:

Onbepaalde tijd

Duur van de benoeming (statutair):

4 jaar (per moment splitsing)

Vast salaris per maand 2015:

n.v.t.

Vast salaris per maand 2016:

n.v.t.

Vast salaris per maand 2017:

€ 23.534 (1-4-2017)

Vast salaris 2015:

n.v.t.

Vast salaris 2016:

n.v.t.

Vast salaris 20173)1 :

€ 279.583

Uitgekeerde bonus over 2014 in 2015:

n.v.t.

Uitgekeerde bonus over 2015 in 2016:

n.v.t.

Uitgekeerde bonus over 2016 in 2017:

n.v.t.

Prestatiecriteria 2017:

1. Financieel resultaat

2. Omzet nieuwe producten

3. Operational Excellence

4. Bezetting, ontwikkeling & samenwerking

Pensioenafspraken:

Reguliere ABP-pensioenregeling

& tegemoetkoming boven € 100.000

Pensioenkosten 2015:

n.v.t.

Pensioenkosten 2016:

n.v.t.

Pensioenkosten 2017:

€ 20.440 (werkgeverslasten)

€ 26.807 (tegemoetkoming)

Afvloeiingsregeling:

Gefixeerd op één jaarsalaris